OSGB NEDİR?

OSGB NEDİR?

     OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin kısa yazılımıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli sağlayan kuruluşlardır.

     Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (işyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar”  şeklinde tanımlanmaktadır.

 

osgbnedir 001

слушать онлайн mp3 музыку