Hizmet Sürecimiz

HİZMET SÜRECİMİZ

    Hizmet süreci, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereğince İSG Katip sisteminden anlaşılan firmanın girişi yapılarak başlar.
    Öncelikle kuruluşların risk değerlendirmeleri yapılır ve risk haritaları çıkarılır. Gerçekleştirilen saha denetim ziyaretleri ile kuruluşların risk haritalarında yer alan gelişmelerin takibi yapılır. Sadece eksiklerin tespitinde bulunulmaz, bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirilir ve uygulanması konusunda takip yapılır.
    Eğitim ve kişisel koruyucu donanım takip planlaması yapılır. Görevliler atanır.
    İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılır ve öneriler hazırlanır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Tespit Raporu)
    İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumları belirleyerek acil durum planı hazırlanır. İlkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.
    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili, çalışan temsilcisi atama yazısı yazılır.
    Acil durumlarda müdahale edebilecek uygun donanıma sahip ve özel eğitimli destek elemanı görevlendirilerek görevlendirme yazısı yazılır.
    İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik gereği İş Güvenliği Kurulu oluşturulur.
    Mevzuat güncellemeleri takip edilerek işveren konu hakkında bilgilendirilir.
    İş kazaları ve meslek hastalıklarının uzman kadromuz tarafından takipleri yapılır.
    İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile işverenlerin Bakanlık kontrolünde kaliteli ve güvenceli bir şekilde bir araya gelmesi sağlanır.

 

слушать онлайн mp3 музыку