İşyeri Hekimliği

İşyeri hekimi, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimdir.

Nasıl İşyeri Hekimi Olunur?

    İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimler, İşyeri Hekimi olarak yetkilendirilirler.

 

İşyeri Hekiminin Çalışma Süreleri Nedir?

Çalışan başına aylık çalışma süreleri

Az tehlikeli sınıfta 5 dakika
Tehlikeli sınıfta 10 dakika
Çok tehlikeli sınıfta 15 dakika

Kaç Çalışan İçin Tam Gün İşyeri Hekimi Gereklidir?

Toplam Çalışan Sayısı

Az tehlikeli sınıfta 2000
Tehlikeli sınıfta 1000
Çok tehlikeli sınıfta 750

слушать онлайн mp3 музыку