Risk Analizi Nedir?

 

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ve tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Kimler risk analizi yaptırmalıdır?

    İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda (6331) yer alan hükümlere göre, tüm işyerlerinde risk analizinin yapılması gerekmektedir. Bu zorunluluk için bir geçiş takvimi yoktur. Kamu ya da özel sektörde, tüm tehlike sınıflarında yer alan iş yerleri için 30.12.2012 tarihinden itibaren zorunludur.

Risk analizini kimler yapar?

    İşverenin kendisi (şayet işveren iş güvenliği uzmanı belgesine sahip ise) veya varsa çalışanları içerisinde yer alan iş güvenliği uzmanı ya da hizmet alınan ortak sağlık güvenlik birimi tarafından yapılabilir.

Risk analizi hangi sıklıkla yenilenmelidir?

  AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ

Tekrarlanma Periyodu

6 yılda bir

4 yılda bir

2 yılda bir

слушать онлайн mp3 музыку