Risk Analizi Yaptırım?

 

Risk analizi yaptırmanın yaptırımı nedir?

    2015 yılı güncellenmiş sayılarına göre, risk değerlendirmesini yapmamak veya yaptırmamak 3.700 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 5.550 idari para cezası uygulanmaktadır.

    AKTİF 1,OSGB konusunda uzman sertifikalı iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve yardımcı personeli ile işyerlerinin ana faaliyet konuları ile birlikte yardımcı faaliyetleri ve çevredengelebilecek dış etkenleri de değerlendirerek, işverenin tesis, makine, araç, teçhizat, hammadde, ürün ve personelin güvenliğini sağlayacak şekilde tehlikeleri belirleme, riskleri değerlendirme ve risk değerlendirmesine göre alınacak önlemler hakkında gerçekçi, uygulanabilir ve optimum maliyetli önerileri de içeren ’’Risk Değerlendirme Raporu’’ sunmayı taahhüt etmektedir.

слушать онлайн mp3 музыку