Acil Durum Planı ve Yangın

 

ACİL DURUM PLANI ve YANGIN

·         AKTİF 1OSGB, işyerlerinde muhtemel acil durumları öngörerek acil durum planları hazırlamayı, oluşturulacak acil durum müdahale ekipleri ve yedeklerine acil durum planlarındaki senaryolara göre tatbikatlar yaptırmayı ve tatbikat değerlendirme raporuna göre varsa uygunsuzlukların giderilmesi için acil durum planlarını revize etmeyi, dolayısıyla muhtemel acil durumların işyeri ve çalışanların kayıpsız veya en az kayıpla atlatılmasını taahhüt etmektedir.

Acil Durum Planı nedir?

·         İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler hakkında, (yangınla mücadele ve ilkyardım organizasyonları da dâhil olmak üzere) bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Acil durum planı hangi sıklıkla yenilenmelidir?

·         İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. Bunun dışında aşağıdaki periyotlarda yenilenir.

 

 

AZ TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

ÇOK TEHLİKELİ

Tekrarlama Periyodu

6 yılda bir

4 yılda bir

2 yılda bir

 

Acil eylem planı yaptırmamanın yaptırımı nedir?

·        Acil durumları belirlememesi, acil durumlar için tedbir almamsı, acil durum planlarını hazırlamaması, destek elemanı görevlendirmemesi, araç gereç sağlamaması, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmaması durumunda, 2015 yılı güncellenmiş rakamları ile her yükümlülük için 1.233 TL ve aykırılığın devamı halinde her ay 1.233 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

слушать онлайн mp3 музыку