İş Güvenliği

 

İş Güvenliği Hizmetlerimiz;

 •     İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 •     İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 •     İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 •     Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 •     Eğitim Planı hazırlamak
 •     İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 •     Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 •     Risk Değerlendirmesi yapmak
 •     Acil Durum Planı hazırlamak
 •     Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 •     İç Yönetmelik hazırlamak
 •     İş İzni Prosedürü hazırlamak
 •     Çalışma talimatları hazırlamak
 •     İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 •     Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 •     Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 •     Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 •     Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 •     Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 •     Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 •     Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 •     Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 •     Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 •     Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 •     Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 •     İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 •     Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 •     Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

слушать онлайн mp3 музыку