İşyeri Hekimliği

 

 •     İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 •     Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 •     Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 •     İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 •     İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 •     İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 •     Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 •     İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 •     İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 •     Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 •     İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 •     Yıllık çalışma planı hazırlamak

слушать онлайн mp3 музыку